Gave fra Sparebank Sør.

Fantastisk gave fra Sparebank Sør.
10000kr til støtte for 40 års jubileum vi hadde i klubben.
Lista Karateklubb takker Sparebank Sør for gaven, og at dere støtter lokale lag og foreninger

spare