Instruktører

jhs (3)Jan Helge Samuelsen. Klubbleder og instruktør seniorgruppa. Nidan grad. Født 1973

tr12Gunnar Johan Lundal. Instruktør seniorgruppa. Shodan grad. Født 1956

IMG_9511 (3)RonnyBjørnestad. Instruktør juniorgruppa. Yondan grad. Født 1975

IMG_9485 (4)Rune Bjørnestad. Instruktør juniorgruppa. Yondan grad. Født 1975

IMG_9517 (3)Axel Johnsrud. Instruktør juniorgruppa. 1. kuy. Født 2003

IMG_9508 (3)Kristian Rødland. Instruktør nybegynnere. Shodan grad

IMG_9497 (4)Thomas Knutsen. Instruktør nybegynnere. Shodan grad. Født 1997.