Kontakt

Styret i LKK

Jan Helge styrebilde
Jan Helge Samuelsen
Styreleder
909 85 452
jan-helge.samuelsen@hotmail.com

Ronny
Ronny Bjørnestad
Nestleder
924 84 924
ronny.bjo@gmail.com

karateken
Ken Jarle Karlsen
Økonomiansvarlig                                                                                                                                  932 44 432                                                                                                  ken.jarle.karlsen@gmail.com

karatenina

Nina Hansen
Sekretær                                                                                                                                                 994 40 215                                                                                                               ninahanse@hotmail.com

Anne S Styrebilde
Anne Helene Holtlien Svendsen
Graderings-ansvarlig
954 94 215
ahsve@online.no

Anne Syvertsen

Anne Margaret Syvertsen
Styremedlem
905 36 385
anne.syvertsen@me.com

karateemma

Emma Bjørnestad                                                                                                          Ungdomskontakt

karateline

Line Birgitte Bergsaker                                                                                                        Styremedlem                                                                                                                                          979 94 256                                                                                                             linebergsaker@mail.com

rb

Rune Bjørnestad                                                                                                                       Hovedtrener

kara

Gunnar J. Lundal                                                                                                                              Web-ansvarlig                                                                                                                                       959 01 746                                                                                                              gunnarlundal@gmail.com