top of page
This website was created by House of Samayo

VELKOMMEN TIL LISTA KARATE KLUBB

ky1 (2).jpg
hanshi steve arneil_edited.png
ky3 (2)_edited.png

Sosai Masutatsu Oyama                                          Hanshi Steve Arneil                                         Shihan David Pickthall                                    

Lista Karateklubb ble startet i 1979. Klubben trener stilarten Kyokushinkai Karate (også kalt Kyokushin) som ble grunnlagt av sosai Masutatsu Oyama i 1963. Kyokushin er basert på andre karateformer som Oyama trente. Stilarten benevnes ofte som "The Strongest Karate" og fullkontakt-kamp er blant kjennetegnene.

Ordet Kyokushinkai er sammensatt av tre ord:​

Kyoku: betyr "jordens poler", indikerer høydepunkt, klimaks og maksimal standard

Shin: betyr "sannhet" eller "virkelighet"

Kai: betyr "møte" eller "forene"

På verdensbasis trener over 12 millioner mennesker Kyokushinkai. I Norge finnes det rundt femti klubber tilsluttet ulike internasjonale organisasjoner.


Lista Karateklubb tilhører IFK (International Federation of Karate). IFK ble etablert av Hanshi Steve Arneil i 1992, har sitt hovedkontor i London og er representert i alle verdensdeler. 

Å trene karate krever konsentrasjon, disiplin og vilje, og gjennom utallige repetisjoner vil en gradvis utvikle seg som utøver. Det er en prosess som tar tid og setter store krav til utøverens tålmodighet. For å illustrere denne trinnvise prosessen finnes det en liste på syv punkter, slik at en bedre skal kunne forstå undervisningen.

  1. Posisjon – Stilling

  2. Balanse – Stilling under kontroll

  3. Teknikk – Korrekt utførelse

  4. Koordinering – Balanse og stilling under kontroll ved utførelse av teknikk

  5. Hurtighet – Bedre og hurtigere utførelse av teknikk

  6. Kraft – Mer kraft i utførelsene

  7. Refleks – Alt overstående blir naturlige bevegelser

Det er viktig å erkjenne at fremskritt og utvikling i karate er tidkrevende. Utøverne må innse at ett skritt om gangen er en selvfølge og en forutsetning for å bli gode i karate.

Kyokushin karate er forankret i en filosofi om personlig utvikling, disiplin og hard fysisk trening.

"Vår visjon er at Lista Karateklubb skal gi et godt treningstilbud for alle utøvere, på tvers av alder og ambisjonsnivå. Hos oss skal alle føle gleden av å vinne over seg selv."
 

bottom of page